بانک خازنی 150 آمپر 3 فاز اتوماتیک

بانک خازنی چیست

فروش بانک خازنی اتوماتیک آماده نصب کلیک کنید

معمولاً در واحد های صنعتی و کلاً جاهایی که مصرف کننده آن ها سلفی هست علاوه بر قدرت اکتیو از قدرت راکتیو هم به کار گیری میکند.

به صورت نمونه : سیم پیچ الکترو موتور برای اجرا و عمل کرد موتور هم از اقتدار اکتیو ( قدرت اثرگذار ) و هم از اقتدار راکتیو ( قدرت غیر اثر گذار ) مصرف میکند و در فیض با روشن شدن موتور از قدرت راکتیو هم به کار گیری می نماید و قابل ذکر میباشد که کانال برق قدرت اکتیو یا این که موءثر را به ما داده و چنانچه قدرت راکتیو را از کانال برق بخواهیم زیرا جریان بیشتری از اداره برق مصرف می کنیم به به عبارتی نسبت هم بایستی هزینه بیشتری به اداره برق بپردازیم.

بانک خازنی چیست
بانک خازنی چیست

بانک خازنی چیست

در یک صحبت معمولی بانک خازن قدرت غیر موءثر یا این که راکتیو را وارد مدار ما میکند و با این وجود ما قدرت غیر موءثر که برای راه‌اندازی الکترو موتور نیاز داریم از شبکه برق نمیگیرم و این فعالیت به وسیله بانک خازن ایفا می گردد و با این فعالیت انگار باری از دوش برق برداشته ایم که هم به منفعت  ما می‌باشد زیرا هزینه قبض برق مان کمتر می گردد و هم به منفعت اداره برق میباشد زیرا فشار کمتری روی ترانس برق می‌آید.

در مصرف کننده های سلفی هم به‌این شکل میباشد که قدرت غیر موثر مصرف میشود و به همین  دلیل از خازن به کار گیری می‌شود تا بانک خازنی بیاید و قدرت غیر موثر به کانالبرق انجام می نماید.

شاید برای شما پرسشی پیش بیاید که چقدر در هزینه صرفه جویی میگردد؟

معمولا به طور متوسط 20 تا 35 درصد تاثیر خواهد گذاشت.

برای آغاز در آغاز توضیحی از اقتدار داشته باشیم. توانی که در سیستم برق ساختمان جریان داراست دربرگیرنده اقتدار اکتیو و اقتدار راکتیو میباشد.
به حقیقت قدرت اکتیو و قدرت راکتیو چه می‌باشد؟

قدرت اکتیو در واقع توانی میباشد که عمل برای ما اجرا می‌دهد به عنوان مثال منجر نوروروشنایی می‌گردد البته
قدرت راکتیو توانی میباشد که گنجایش کابل را اشغال می نماید و آنچنان برای ما موءثر وجود ندارد.

برای فهم و شعور این معنی یک استکان از نوشابه را در لحاظ بگیرید.
قسمتی از نوشابه که دربرگیرنده کف می‌شود و تنها فضای استکان را اشغال می نماید بیان‌کننده قدرت راکتیو میباشد و
باقی بخش ها به قدرت اکتیو تخصیص دارااست. نتیجه ها توده این دو اقتدار را اقتدار ظاهری می نامند.

اقتدار اکتیو و راکتیو

با یک ضریب به اسم ضریب قدرت (Power Factor) ما علامت می‌دهیم که
از تمام توانی که از کانال برق اخذ می‌کنیم چه پاره ای اقتدار موثر یا این که اقتدار اکتیو میباشد و چه پاره ای اقتدار غیر موءثر یا این که قدرت راکتیو میباشد.

ضریب قدرت در بانک خازنی چیست

خزانه = بانک

خزانه خازن = بانک خازن

به عنوان مثال در حالتی که ضریب اقتدار 0.9 باشد بدین مضمون‌ میباشد که 90 درصد قدرت ما موثر و 10 درصد اقتدار مضر میباشد.
به این ترتیب هرچقدر ضریب قدرت به عدد یک مجاورت خیس باشد برای مصرف کننده بهتر میباشد.

 ضریب قدرت در بانک خازنی چیست
ضریب قدرت در بانک خازنی چیست

آیا قدرت راکتیو مضر میباشد؟
بارهای موتوری مشمول پمپ ها، بوستر پمپ ها، ترانس های برق و … برای عمل کردن نیاز به اقتدار راکتیو دارا هستند؛
پس این آرم می‌دهد که قدرت راکتیو به معیار یه خرده در سیستم ما یحتاج میباشد.

در بنا شده در یک الکتروموتور عاملی که سبب ساز می گردد موتور به جنبش درآید یا این که به اصطلاح علمی سبب ساز ساخت‌و‌ساز میدان مغناطیسی و تکان موتور گردد به عبارتی اقتدار راکتیو میباشد.
البته توانی که ما از روی شفت موتور می‌گیریم قدرت اکتیو میباشد و این اقتدار میباشد که برای ما عمل جاری ساختن می‌دهد. به این ترتیب
وجود قدرت راکتیو برای کارکردن الکتروموتورها یک نیاز مهم میباشد.

فروش بانک خازنی اتوماتیک آماده نصب کلیک کنید

قدرت اکتیو در موتور

پس ما با قراردادن خزانه خازنی اقتدار راکتیو سیستم را خودمان ایجاد میکنیم و
تنها از اداره برق، اقتدار اکتیو اخذ می‌کنیم. این عمل سبب کاهش شکل اکانت قبض ما می‌گردد.

کاهش ضریب توانکاهش ضریب اقتدار

2# ساختار خزانه خازنی
تا این جا متوجه شدیم که مقصود از قرار دادن بان کهای خازنی چه می باشد. خزانه خازنی به انگلیسی Capacitor Bank متشکل از یکسری خازن میباشد که
براساس گنجایش مایحتاج در سیستم تعبیه می‌شود.

بانک خازنی چیست

بانک خازنی چیست
بانک خازنی چیست

فروش بانک خازنی اتوماتیک آماده نصب کلیک کنید

کاربرد بانک خازنی چیست

خزانه های خازنی بر طبق گنجایش و تعداد پلکان ها تقسیم بندی می گردند و در صنعت بسیار کاربرد دارا‌هستند زیرا
اکثر بارهایی که در صنعت وجود دارا‌هستند از نوع سلفی (موتوری) میباشند.
بارهای موتوری همان گونه که در ابتدا گفتیم به اقتدار راکتیو نیاز دارا هستند پس در هر صنعتی نیاز میباشد تا خزانه خازنی وجود داشته باشد.

1-3# خزانه خازنی در پست برق
خزانه های خازنی در پست های فشار کار کشته در ولتاژها و گنجایش های بالا ساخته می‌شوند.

خزانه خازنی پست فشار توانمند

2-3# خزانه خازنی خانگی
جبران کننده هایی که برای منازل به کارگیری میشوند دارنده گنجایش و بعدها ذیل خیس نسبت به خزانه های خازنی پست فشار توانمند می‌باشند.

بانک خازنی منازل

بانک خازنی چیست

رگولاتور بانک خازنی چیست

رگولاتور بانک خازنی چیست
رگولاتور بانک خازنی چیست

رگولاتور خزانه خازنی در واقع نصیب مهم این سیستم به حساب آورده می شود. طرز تلاش رگولاتور به‌این شکل میباشد که
از جریان ورودی سیستم مثال برداری می نماید و ضریب اقتدار کانال را با اعتنا به روابطی که در آن طرح ریزی شد‌ه‌است،
به دست می‌آورد و به کنتاکتورهای تابلو، امر آمدن یا این که بیرون شدن از کانال را میدهد؛ به‌این سیرتکامل که ضریب قدرت در محدوده 0.9 تا 0.95 قرار گیرد.

رگولاتور خزانه خازنی

مزایای خازن گذاری چیست

اصلاح ضریب قدرت
جبران قدرت راکتیو
جبران افت ولتاژ
کاهش سطح بازه سیم
کاهش هزینه برق مصرفی

بانکهای خازنی اتومات مجهز به یک رگولاتور (در دست گرفتن کننده) ضریب اقتدار می‌باشند. این رگولاتور مقادیر صورت موج ولتاژ و جریان و اختلاف وقتی آن ها را اندازه گیری کرده و خازن لازم را گزینش و وارد کانال می‌کند.
فعالیت سوئیج کردن خازن‌ها به وسیله کنتاکتورهایی که به وسیله رگولاتور در دست گرفتن می گردند، اجرا می گیرد. مفاد کاربرد تابلو‌های خزانه خازنی اتومات در کارخانجات گران قدر و کوچک، مجتمع‌های اداری، تجاری، هتل ها، بیمار‌ستان‌ها و مفاد شبیه است.


تابلوهای خزانه خازنی در توا‌ن‌های راکتیو متعدد و بنابه نیاز مشتریان پباده سازی و ساخته می شوند. قابل ذکر میباشد که خزانه‌های خازنی خود کار رایج‌ترین و کاربردی‌ترین وسیله جهت تصحیح ضریب قدرت کانال میباشند.

مزایا تابلو بانک خازنی چیست

مزایا تابلو بانک خازنی چیست
مزایا تابلو بانک خازنی چیست


با پیشرفت تکنولوژی استعمال از ترانس ها، سیم پیچ ها و موتور ها رونق بسیار گرفته میباشد.هر عنصری که از سیم پیچ ساخته شده باشد علاوه بر اقتدار اکتیو،اقتدار راکتیو نیز مصرف میکند .

وجود مصرف کننده هایی مثل اشکال موتور ها ، پمپ های آب ، آنالیز های مهتابی ، ترانس های چراغ ها و پرژکتور ها ، آسانسورها و … منجر ارتقا مصرف توان راکتیو شد‌ه‌است .

انرژی استفاده شده به وسیله این موادسازنده را میتوان با نصب خازن موازی در مدار جبران و خنثی کرد.

نصب خازن در مجاورت محل مصرف انرژی علاوه بر تخلیه کانال از جابجایی این اقتدار سبب صرفه‎جویی های اکثری نیزمی خواهد شد :

کاهش افت ولتاژ : خازن ها به جهت خنثی کردن جریان پیش فاز موادسازنده القایی جریان مستعمل تک تک را نادر می نمایند و پایین آمدن این جریان منجر پایین آمدن تلفات در سیم ها و کاهش افت ولتاژ در سیم ها می‌گردد.

به کار بستن از تمام آمپراژ برق خریداری گردیده : بدلیل کاهش جریان مصرفی توضیح داده در بند ۱ می اقتدار جریان بیشتری از کانال برق درخواست کرد سوای آنکه هزینه مازاد جهت خریدن این جریان پرداخت گردیده باشد.

کاهش بیشتراز نیمی از هزینه قبوض برق : وقتی که خازن در محل مصرف وجود نداشته باشد کنتور راکتیو اداره برق علاوه بر کنتور اکتیو آغاز به احتساب هزینه برق می نماید.

هزینه به حساب آوردن گردیده به وسیله کنتور راکتیو حدودا برابر کنتور اکتیو و در برخی موردها از آن نیز بیشتر است.

یعنی سوای وجود تابلوهای خزانه خازنی هزینه برق مصرفی نسبتاً ۲ برابر بیشتر از هنگامی میباشد که تابلو های خزانه خازنی وجود دارا هستند.

با دقت به مطالب فوق معین می گردد که به کارگیری از تابلوهای خزانه خازنی امری با صرفه از لحاظ اقتصادی بوده و حتی میتوان ذکر کرد که نصب این تابلوها در اطراف های صنعتی ما یحتاج و واجب میباشد.

شایان بیان میباشد که هزینه ای که جهت تهیه و تنظیم تابلوهای خزانه خازنی صرف می شود در کمتر از یکسال از روش صرفه جویی ای که در پرداخت هزینه برق بوجود میاید به عمل فرما گشوده گردانده می شود.