بانک خازنی 150 آمپر 3 فاز اتوماتیک

بانک خازن سه فاز

بانک خازن سه فاز
بانک خازن سه فاز

بانک خازن سه فاز

خزانه خازنی سه فاز چه میباشد

با نصب خازن یا این که بانک خازن میتوان ضریب توان رابهبود داد.

بهبود ضریب توان یک دستگاه الکتریکی به معنای ساخت نسبت خاصی از انرژی میباشد که خودش از آن به کار گیری می نماید.

سیستم های زیادی برای ساخت انرژی راکتیو موجود است
خازن گذاری
به کار گیری از خازن تحت عنوان توليد کننده قدرت راکتيو به خواسته تنظيم ،در دست گرفتن ولتاژ ، جلوگيری از نوسانات توان در شبکه ها و تصحیح ضريب قدرت در

مصرف کننده ها به انگیزه ارزانی و آسانی سيستم آن بسيار متداول میباشد‌.

‌به کار گیری از خازنها به طور شنت و خصوصی در شبکه قابلیت و امکان پذير میباشد‌.‌

به گروه ای از خازن های کنار یکدیگر به منظور تصحیح ضریب قدرت شبکه‌، ‌بانک خازنی گفته می‌شود و دسته ای که بتواند از روش آن قدرت

‌بانک خازنی سه فاز معمولا در شبکه های جابجایی انرژی‌،‌ در پست های سوئیچینگ‌،‌ شبکه توزیع و مرکزها صنعتی و غیره به کارگیری فراوانی داراست‌.‌

تابلوهای بانک خازنی برای جبران قدرت راکتیو و ارتقاء ضریب توان ‌(‌ضریب اقتدار‌) ‌در کانال های توزیع فشار ضعیف بکار برده میگردند‌.‌

بانک خازن سه فاز اتومات مجهز به یک رگولاتور ‌(‌در اختیار گرفتن کننده‌)‌ ضریب اقتدار میباشند‌.

‌این رگولاتور مقادیر صورت موج ولتاژ و جریان و اختلاف هنگامی آن ها را اندازه گیری کرده و خازن مایحتاج را گزینش و وارد کانال می کند‌.‌

کار سوئیج کردن خازنها به وسیله کنتاکتورهایی که به وسیله رگولاتور در دست گرفتن میگردند‌،‌ اجرا میگیرد‌.‌

مفاد کاربرد تابلو های خزانه خازنی خود کار در کارخانجات گرانقدر و کوچک‌،‌ مجتمع های اداری‌، ‌تجاری‌، ‌هتل ها‌،‌ بیمارستانها و موردها شبیه

میباشد‌.

‌تابلوهای بانک خازنی سه فاز درتوان های راکتیو گوناگون و بنابه نیاز مشتریان پباده سازی و ساخته میشوند‌.‌ قابل ذکر میباشد که بانک های خازنی

خود کار مرسوم ترین و کاربردی ترین وسیله جهت تصحیح ضریب اقتدار شبکه می‌باشند‌.‌

مزایا بانک خازن سه فاز

بانک خازن سه فاز
بانک خازن سه فاز

۱-‌اصلاح ضریب توان که منجر کاهش تلفات وصرفه جوئی در مصرف می شود.‌

۲- ‌تهیه و تنظیم ولتاژ وثابت نگه داشتن آن به مراد دوری از ضرر و زیان به دستگاه‌ها‌

تفاوت خازن دایم و راه انداز

یک موتور القایی تکفاز دارنده سیم پیج اساسی و کمکی میباشد، برای ساخت گشتاور و فعال‌سازی مستلزم یک اختلاف فاز در بین جریان سیم پیج کمکی و اساسی میباشد.

در حالتی که خازن وجود نداشته باشد هر دو سیم پیچ میدان مغناطیسی هم فازی ساخت و ساز می نمایند که گشتاور صفر نتیجه ها آن خواهد بود.

ولی درصورتی که خازن به سیم پیچ کمکی متصل شود میدان مغناطیسی ضعیفی نسبت به سیم پیچ مهم ساخت‌و‌ساز میگردد این تفاوت در هر سیم پیچ

گشتاور شروع را تولید می نماید و موتور استارت بدور دریافت کردن می نماید..

اکثر اوقات موتورهای تکفاز از دوخازن به کار گیری می نمایند