جایگزین بانک خازنی

جایگزین بانک خازنی
جایگزین بانک خازنی

جایگزین بانک خازنی

قیمت بانک خازنی 3 فاز
قیمت بانک خازنی 3 فاز
قیمت بانک خازنی 3 فاز,قیمت بانک خازنی سه فاز
قیمت بانک خازنی 3 فاز,قیمت بانک خازنی سه فاز

کلیک کنید=> جایگزین بانک خازنی

دسته‌ای از خازن‌های کنار یکدیگر که برای تصحیح ضریب قدرت کانال به کار گیری می شوند را بانک خازنی گفته میشود.

اهمیت برق در صنعت های تعالی و کوچک مدرن غیرقابل‌ انکار میباشد براین اساس رئیس و به کار گیری باصرفه امری بسیار اصلی میباشد.

وجود قدرت ری اکتیو در سیستم منجر کاهش قدرت مؤثر مو جود در کانال و کاهش کارایی تجهیزات میشوند و این یعنی پرداخت قبض برق بیشتر، بدین ترتیب برای جبران این هزینه‌ها و ارتقاء قدرت مو جود در تجهیزات نیاز میباشد از بانک خازنی در تابلو برق به کارگیری کنیم.

موتورها، وسایلی که دارنده سیم‌پیچ میباشند، ترانسفورمرها و هر وسیله‌ای که در خویش سلف (سیم‌پیچ) دارااست منجر به تولید ری اکتیو می گردد که ری اکتیو هم مانند قدرت اکتیو در صورتحساب مشترک محاسبه می‌گردد، بانک خازنی سبب می‌گردد قدرت ری اکتیو وارد مسیر برق نشود.