بانک خازنی 150 آمپر 3 فاز اتوماتیک

بانک خازنی

بانک خازنی چیست

بانکهای خازنی خودکار مجهز به یک رگولاتور ضریب توان می باشند. این رگولاتور اندازه و صورت موج ولتاژ و جریان و اختلاف هنگامی آن‌ها را اندازه گرفته و بعداز اجرا محاسبات ما یحتاج، گنجایش خازنی مایحتاج را انتخاب و خازن را وارد کانال می کند. در کانال فشار ضعیف مثال ولتاژ مستقیما از خط و مثال جریان بوسیله یک ترانس جریان (CT) به رگولاتور متصل می‌شوند.


فعالیت سوئیچ کردن خازنها بوسیله کنتاکتورهایی که به وسیله رگولاتور در اختیار گرفتن می‌شوند، انجامی میگیرد. همینطور برای هر پلکان خازن یکسری فیوز غیروابسته در لحاظ گرفته میشود.

بانک خازنی
بانک خازنی

قطعات یک بانک خازنی اتومات عبارتند از:
• خازن
• کنتاکتور خازنی
• فیوز
• رگولاتور
• کلید اساسی
• محرمانه پوش باتن ها
• چراغ سیگنال
• حرفه خنک کننده
• راکتیو
• دستگاههای اندازه گیری


هر یک از قطعات فوق (پوش باتن ها، چراغ سیگنال، حرفه، دستگاههای اندازه گیری) و حتی کلید مهم بسته به پباده سازی و گزینه مصرف و محل نصب خزانه قابل حذف میباشند. همینطور ممکن میباشد در پباده سازی بانکهای خازن قطعات دیگری نیز در حیث گرفته شوند.

رگولاتور بانک خازنی

  رگولاتور بانک خازنی
رگولاتور بانک خازنی


رگولاتور ضریب اقتدار، راءس تصمیم گیری و در واقع مغز متمرکز بانکهای خازنی خود کار میباشد. توفیق یک رگولاتور در جاری ساختن تصحیح ضریب توان به 6 برهان اساسی بستگی داراست.
1- پباده سازی طاقت فرسا افزاری ظریف
2- استعمال از قطعات مرغوب
3- اپ مطلوب با الگوریتم در دست گرفتن درست
4- به کار گیری از ابزار مثال های ولتاژ و جریان
5- نصب درست
6- پیکربندی صحیح
با دقت به تجربه و اقتدار تولیدی متخصصین ایتالیایی، 3 استدلال اولیه در پباده سازی و ایجاد کرد رگولاتورهای PKC نظر گردیده‌است و با اطلاعاتی که به هنگام خرید به مشتری داده می گردد و همینطور خدمت دهی واحد سرویس ها مشتریان کمپانی، کارداران بعدی نیز در هنگام نصب و فعال سازی متبوع قرار میگیرند.

فرض نمایید بخواهیم بصورت دستی و به وسیله دستگاه‌های اندازه گیری قدرت اکتیو و راکتیو ضریب اقتدار را تصحیح نماییم همینطور فرض میکنیم که ۵ خازن هم گنجایش Q کیلو واری نیز در مشت داریم پروسه تهیه به شرح تحت میباشد:

۱. اندازه گیری اقتدار اکتیو و راکتیو
۲. به حساب آوردن ضریب قدرت با استعمال از ارتباط COSQ=P/S
P: اقتدار اکتیو
S: قدرت ظاهری
۳. به حساب آوردن قدرت راکتیو لازم چهت نیل به ضریب قدرت مناسب
(Q= P* (tanQ۱-tanQ۲
۴. تزریق Q کیلو وار راکتیو به مدار

به این ترتیب مطلوب‌ترین راه و روش این میباشد که در شرایطی که معیار خازن موردنیاز Q کیلو وار باشد می بایست یه خرده را در پلکان‌های بزرگتر و سایر را در پلکان‌های کوچکتر در اختیار بگذاریم. در این صورت نوسان و اشتباه در اطراف پلکان کوچکتر شکل می‌گیرد.
رگولاتور خازنی (Reactive Power regulation)
ضریب C/K:
به عنوان مثال نکات شایان توجه در رگولاتور‌ها تهیه مرتبط با نسبت (C/K) میباشد.
مقدار (C/K) عبارت میباشد از نسبت تبدیل قدرت او‌لین پلکان خازن (C) به نسبت تبدیل ترانسفور ماتور جریان (K) متصل به رگولاتور؛ لذا بعد از مشخص و معلوم شدن اقتدار راکتیو موردنیاز می بایست آن را به نسبت مصارفی که در هر لحظه وارد مدار می شود پلکان بندی و رگولاتور مطلوب با این موسسه را تعیین کرد.
شیوه پلکان بندی خازن‌ها در ویژگی ها فنی رگولاتور‌ها بیان می‌گردد و بطور همگانی به یکی سه نحوه ذیل و متناسب با خلق و خوی توشه راکتیو مصرف کننده تعیین می شود:
(۱): ۱:۱:۱
(۲): ۱:۲:۲…
(۳): ۱:۲:۴:۸:…

توفیق یک رگولاتور در اعمال تصحیح ضریب توان به ۶ استدلال مهم بستگی داراست:

۱- پباده سازی مشقت بار افزاری ظریف
۲- به کارگیری از قطعات مرغوب
۳- اپلیکیشن مطلوب با الگوریتم در اختیار گرفتن درست
۴- استعمال از ابزار مثال‌های ولتاژ و جریان
۵- نصب درست
۶- پیکربندی صحیح


کنتاکتور خازنی

کنتاکتور خازنی
کنتاکتور خازنی


ماهیت الکتریکی خازن، در لحظه سوئیچینگ اتصال کوتاه میباشد به عبارت دیگر هنگام وصل به کانال، جریان هجومی بسیار بزرگی از خازن عبور می نماید. این جریان علاوه بر تاثیرات تخریبی روی خازن منجر خال زدن و در برخی مورد ها جوش تناول کردن پلاتین های کنتاکتور میگردد و فساد پلاتین های کنتاکتور، خویش اثر تخریبی مضاعف بر روی خازن دارااست.

همینطور هنگام وصل خازن به مدار، خازنهای دیگری که پیش از این وارد مدار گردیده اند، در یک لحظه د ر خازن نو تخلیه گردیده و جریان بزرگی به طور لحظه ای پدید میاید.برای رفع اینگونه حالتی چاره های متفاوتی ارائه گردیده که مرسوم ترین، ارزان ترین و شل ترین آن به کارگیری از کنتاکتورهای منحصر به فرد خازن میباشد.


روی کنتاکتورها یک‌سری کنتاکت کمکی نصب شد‌ه‌است که بوسیله سیم های مقاومتی به کنتاکتهای مهم وصل گردیده اند . این کنتاکتورها از نگاه مکانیکی طوری تشکیل شده اند که کنتاکت های کمکی پیش از کنتاکتهای مهم بسته می شوندو شارژ اول خازن از روش مقاومتها انجام شده و جریان آن محصور می گردد. بعداز مسدود شدن کنتاکت های مهم، کنتاکت های کمکی از مدار بیرون گردیده و تغذیه خازن از روش کنتاکت های مهم شکل می پذیرد.


موردها کاربرد:
بانکهای خود کار خازنی در سمت و سوی تصحیح ضریب اقتدار کانال فشار ضعیف در مورد ها پایین استعمال می گردد:
• کارخانجات تبارک
کارگاههای کوچک
• مصرف کننده های تجاری و فروشگاهها
• هتلها
• ساختمان های اداری
• مجتمع ها یمسکونی و اداری
• بیمارستانها
• ……

بانک خازنی

بانک خازنی
بانک خازنی

مزایا
• هوشمند بودن رگولاتور سبب ساز پخش بار میان پلکان های متعدد گردیده و از فشار روی یک پلکان کاشته میگردد.
• قابلیت و امکان نماد دادن جریان، ولتاژ، ضریب توان، قدرت پلکان اولیه، مقدار توشه راکتیو ما یحتاج روی برگه اکران رگولاتور
• دارنده هشدارهای ارتقا یا این که کاهش ولتاژ و جریان و همینطور تصحیح ضریب توان بیشتر از حد رقم خورده با وجود خروج همگی پلکان ها از مدار و کمتر از حد رقم خورده با وجود داخل شدن همگی پلکان ها به مدار


• به کار گیری از کنتاکتور خازنی که سبب کاهش جریان لحظه وصل خازن و درنتیجه ارتقاء ارتفاع قدمت آن می‌گردد.
• نصب معمولی و جداگانه از معکوس بستن فازها یا این که ترانس جریان
• وسعت و وزن کمتر در مقایسه با بقیه بانکهای اتومات
• تضمین همگی قطعات اساسی مشتمل بر خازنها، کلید مهم، رگولاتور، کنتاکتور، اساس فیوز و کابینت تابلو
• در شکل بیشتر بودن هارمونیک از حد مجاز رقم خورده، بانکهای خازنی منحصر به فرد مجهز به راکتور گزینه به کارگیری قرار می‌گیرند.