بانک خازنی تک فاز 32 آمپری

1,300,000 تومان

بانک خازنی تک فاز 32 آمپری

بانک خازنی تک فاز 32 آمپری
بانک خازنی تک فاز 32 آمپری

توضیحات

بانک خازنی تک فاز 32 آمپری

بانک خازنی تک فاز 32 آمپری
بانک خازنی تک فاز 32 آمپری

بانک خازنی 32 امپری