بانک خازنی تک فاز 60 آمپری

2,200,000 تومان

بانک خازنی تک فاز 60 آمپری

بانک خازنی تک فاز 60 آمپری
بانک خازنی تک فاز 60 آمپری

توضیحات

بانک خازنی تک فاز 60 آمپری

بانک خازنی تک فاز 60 آمپری
بانک خازنی تک فاز 60 آمپری