بانک خازنی 3 فاز 32 آمپر اتوماتیک

2,000,000 تومان

توضیحات

بانک خازنی 3 فاز 32 آمپر اتوماتیک

بانک خازنی 3 فاز 32 آمپر اتوماتیک
بانک خازنی 3 فاز 32 آمپر اتوماتیک