بانک خازنی 3 فاز 63 آمپر اتوماتیک

3,000,000 تومان

توضیحات

بانک خازنی 3 فاز 63 آمپر اتوماتیک

بانک خازنی 3 فاز 63 آمپر اتوماتیک
بانک خازنی 3 فاز 63 آمپر اتوماتیک